Gå til innholdFoto

Gittergrind i hytta på pick-up.


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
1 reply to this topic

#1 Norhoowian

Norhoowian

    Nytt medlem

  • Medlem
  • Pip
  • 2 Innlegg:

Posted 29 February 2012 - 12:31

Legger merke til at det er satt opp grind rett bak setene på nyere Hi Lux og L 200 dobbelcab pick-ups, mens f eks D max med dobbel cab ikke har det.
Regner med at dette er en følge av forskrift, men på hvilke modeller er det krav om dette og hvorfor?

Snakka med en eier av en 2010 modell Hi Lux dobbelcab som hadde fjerna denne, da det iflg konsultasjon med merkeforhandleren kom fram at denne kunne fjernes uten at det kom i konflikt med noe regelverk.

Skeptisk!

#2 Gravel Seeker

Gravel Seeker

    Nytt medlem

  • Medlem
  • Pip
  • 34 Innlegg:

Posted 04 March 2012 - 15:12

Har selv tenkt tanken, men tør ikke risikere faktura på 200.000,-

Etter litt leting fant jeg svaret:
Kjøretøyet må kunne frakte en kasse med en bestemt størrelse (lengde 140 cm, bredde 90 cm og høyde 105 cm).

De fleste Japanske dobbel cabinere før 2010 hadde kortere plan enn 140 cm. Fra 2010 har flere av dem lang-plan varianter.
Min 2010 har et plan som er 132,5cm. I teorien burde jeg kunne flyttet veggen bakover til rett på innsiden av bakruta, så lenge det er 140cm mellom veggen og bak-lemmen på planet.
Alternativt kan man jo rive av "tub'n" og montere på et flatt lasteplan som er 140 cm langt (som er helt normalt i f eks Australia). Når jeg flytter motorsykkelen min må jeg ha bak-lemmen nede og da er jo planet totalt sett lenger enn 140 cm, men jeg tviler på at jeg kan fjerne veggen helt av den grunn.


Varebil klasse 2 – tekniske krav til kjøretøy med åpent lasteplan (pick up)
Rundskriv på toll.no om skillevegg

For varebil klasse 1 betales full avgift (personbilavgift), mens for kjøretøy som oppfyller visse vilkår (varebil klasse 2) skal det kun betales 22 % av full avgift. Bestemmelsen har til hensikt å tilgodese kjøretøy som typisk brukes i næringsvirksomhet. Vilkåret om at varebilen har en fastmontert skillevegg mellom førersetene og godsrommet er ett av vilkårene som må være oppfylt får å få lav avgift.

Hovedforutsetningen for at kjøretøy til godsbefordring (varebil klasse 2) skal kunne få en lavere avgift, var og er at disse kjøretøyene skal kunne frakte gods av et visst volum. Dette har blitt løst praktisk gjennom kravet til at de skal kunne frakte en tenkt kasse av et visst volum.

Kjøretøyet skal av sikkerhetsmessige og avgiftsmessige grunner ha innmontert en skillevegg som skal sikre at volumet i godsrommet er stort nok til frakte den tenkte kassen med skilleveggen på plass.

Fjerning av skilleveggen vil alene kunne utløse personbilavgift for små varebiler.

Små varebiler

For kjøretøy som i utgangspunktet akkurat klarer kassekravet, vil fjerning av skillevegg eller skråstilling av skillevegg kunne føre til at kjøretøyet ikke lenger oppfyller kravet til godsvolum, og kjøretøyet kan avgiftsmessig ikke lenger klassifiseres som varebil klasse 2. Ved flytting av veggen bakover eller skråstilling vil det være enkelt å konstatere om kassekravet fremdeles er oppfylt. Går ikke kassa inn etter endringen er kravet ikke oppfylt. Dersom veggen er fjernet, må det foretas en nærmere vurdering av godsrommets faktiske og potensielle volum.
Det vesentlige er at skilleveggen definerer et avgrenset godsrom som skal tilfredsstille kassekravet. Dersom fjerning av skilleveggen gjør det mulig å justere eller flytte setene bakover slik at godsrommet ikke ville tatt kassa, kan dette innebære at kassekravet ikke lenger er oppfylt. Kjøretøyet skal i slike tilfeller omklassifiseres.

Store varebiler

Fjerning av skilleveggen vil etter direktoratets syn stille seg noe annerledes for kjøretøy som oppfyller kassekravet med god margin. Det er lastevolumet og ikke skilleveggen i seg selv som er poenget med fritaket. Slike kjøretøy bør ikke bli omklassifisert til varebil klasse 1 dersom kassen går inn uansett seteposisjoner, og hvor skilleveggen på ingen måte er avgjørende for begrensningen av lastevolumet. Da vil en mangellapp kunne være en tilstrekkelig reaksjon.

Edited by Gravel Seeker, 04 March 2012 - 15:15.