Gå til innholdFoto

Litt info om den nye utmarksloven


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
9 replies to this topic

#1 sven

sven

  4x4-Høvding

 • Supermedlem
 • PipPipPipPipPipPip
 • 4833 Innlegg:

Posted 30 July 2007 - 22:47

Her er noen hovedpunkter DN (Direktoratet for Naturforvaltning) har i det nye høringsforslaget

Krav om kommunale motorferdselplaner
Kommunene ansvarliggjøres i forhold til motorferdsel. Innen to år skal alle kommuner utarbeide motorferdselplaner. Gjennom dette arbeidet må de avgjøre hvilke traseer som skal åpnes for samfunnsnyttig motorferdsel, og hvilke områder som skal skånes. En føring vil være at motorferdselen skal kanaliseres dit hvor ulempene blir minst.


Leiekjøring blir ny næring
Mest mulig av den motoriserte transporten på snødekt utmark skal skje ved leiekjøring. For eksempel skal hytteeiere kunne leie en registrert leiekjører til å transportere varer til hytta si. Målet er mindre kjøring, men uten å begrense folks mulighet til å få utført nødvendig transport. Leiekjøring kan bli en ny inntektskilde i mange kommuner.


Fritidskjøring blir ikke tillatt
Såkalt rekreasjonskjøring blir ikke tillatt. Det vil si at det ikke blir lov å bruke snøskuter i utmark når målet kun er rekreasjon. All erfaring tilsier at det å tillate slik kjøring vil føre til en stor økning i presset på naturen. Finnmark og Nord-Troms får inntil videre beholde særordningene de har, men på sikt er målet å redusere denne typen kjøring i disse fylkene. Dette skal skje ved at man gjennom dialog finner fram til ordninger som bedre etterlever lovens hensikt.


Det åpnes for at fylkesmennene kan gi dispensasjoner for enkelte grupper, for eksempel varig bevegelseshemmede. Gruppeturer for eldre kan også innvilges når turene skjer i regi av helse- eller omsorgsinstitusjon, eller ideell organisasjon.

Åpning for motorsportsbaner
Forslaget til nytt regelverk åpner for etablering av motorsportsbaner i kommunene. Kommuner som ønsker det kan regulere et område til dette formålet. Regelverket stiller imidlertid noen krav. Området må blant annet ligge inntil en vinteråpen vei, og kan ikke være større enn 500 dekar.


Restriktivt regime for barmarkskjøring
Det blir svært restriktive regler når det gjelder motorferdsel på barmark. Dette var det bred enighet om i det rådgivende utvalget i MoSa.


Kun nyttetransport med helikopter
Muligheten til å bruke helikopter til annet enn nyttetransport skal begrenses. Persontransport for ulike typer utflukter regnes ikke som nyttetransport.


Mulighetene for kontroll og sanksjoner styrkes
Det nye regelverket foreslår økte muligheter for oppsynsmyndigheten til å gjennomføre kontroller. Det blir også strengere krav om å kunne dokumentere at kjøringen er tillatt. Sanksjonsmulighetene blir skjerpet, og oppsynsmyndigheten får mulighet til å gi advarsler, inndra tillatelser eller ilegge gebyrer.Hele forslaget finner dere her:

http://www.dirnat.no...ment.ap?id=3482

punktet som er viktig for oss er da punkt 6 §11 4. ledd ; DN's forslag til ny utmarkslov:

Kapittel 4. Bestemmelser om motorkjøretøyer
§ 11. (bruk av motorkjøretøy på bar mark)
Utover det som er tillatt etter § 8, er det tillatt å bruke miljøtilpasset
motorkjøretøy på bar mark til:

a)
person- og godstransport langs trase angitt i kommunal
motorferdselplan til og fra faste bosteder uten tilknytning
til vei eller andre kommunikasjonsmuligheter,

b )
transport av jaktutbytte ved jakt på elg og hjort, og uthenting
av døde dyr etter oppdrag fra kommunen,

c)
kjøring i regi av motorsportklubb på opparbeidet og
fysisk avgrenset terrengbane som er under 500 dekar, ligger
til vinteråpen bilvei, og som i godkjent reguleringsplan
etter plan og bygningsloven1 er regulert til motorsportbane.Dette løser endel problemer for de som er interresserte i å bedrive hobbyen som motorsport,

Men denne ordlyden de har valgt løser ikke noe for alle de som ønsker å drive med dette som rekreasjon, heller ikke for områder som ikke har noen lokal motorsportklubb og for klubber som ikke oppfyller kravene til å tilknyttes motorsportforbundet.

Det jeg vil fram til, burde ikke slike regulerte områder også kunne brukes til ren frikjøring for å fange opp endel av de som allerede kjører på mer eller mindre ulovlige områder nå.

Jeg vet at mange vil kjøre andre steder om det fortsatt blir helt lukket for frikjøring, og problemet blir det samme som idag.

Jeg tror og at offroad som motorsport vil nyte godt av dette, både i form av mer rekruttering og i form av lettere tilgang for trening da dette ikke lenger trenger å organiseres igjennom bilsportsforbundet som TT eller nærmest et trenings trial slik det satt på spissen er i dag.


Dette er tankene jeg har gjort meg rundt dette, kan hende jeg har misforstått noe, men det er likevel noe jeg synes vi må diskutere for så å evt gi en tilbakemelding til DN om hvordan vi som et samlet miljø vil ha det...

Jeg har og tenkt litt på størrelsen på slike anlegg og opp til 500 mål er jo i prinsippet stort nok, men vi burde kanskje gi tilbakemeldinger ti DN om at vi kunne tenke oss to-tre nasjonale anlegg som er større (henv. Rena)


Hva synes dere?

Edited by sven, 30 July 2007 - 22:51.#2 Bernt S

Bernt S

  Direktør

 • Medlem
 • PipPipPipPipPip
 • 1619 Innlegg:

Posted 01 August 2007 - 20:33

Ang høringsforslaget så tror jeg det er lurt hvis vi kommer med en felles uttalelse på alle punktene med gode begrunnelser på våres behov, gjerne innflettet nyttebruken av oss 4x4 les opplæring av politi røde kors osv..
Hvis det så blir signert og levert så tror jeg det er nødt til å bli tatt alvorligt av myndighetene.

Videre burde vi kanskje hatt en som hadde muligheten til å fronte noen politikere, helst sentralt for å presse igjennom våres ting. Vi har motparter som Belona ol kanskje vi burde ha sammarbeidet med de litt også??
Sikkert lurt hvis Naturvenrene ser nytten av å samle oss på faste plasser...
Eks bedre med 4x4 på et lovligsted enn villmanskjøring i nasjonalparken :-)
Tror vi er nødt til å framstå som en samlet gjeng med et noenlunde felles regelverk og styring.
Uorganisert 4x4 tror jeg ikke kommer til å bli godkjent, men styrt av en klubb/organisasjon så er dette enklere.... iallefall når det gjelder kjørefelt.

Ang annlegsveier og gamle offentilge/komunale ikke vedlikeholdte veier så kunne det kanskje vært en ide å få Islands varianten om kjøring på eget annsvar og kun 4x4 med lavgir......
Da slipper vi all godkjenning siden det er en vei allerede?? tror eg..

KNA Offroaders Hordaland
 


#3 Bergum

Bergum

  4x4-Høvding

 • Medlem
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2838 Innlegg:

Posted 02 August 2007 - 06:58

Meget godt var.
For Kristiansand sin del, så begynner vi å få et godt sammarbeid med reddningsetaten.
Kommunen har også sett og brukt oss i krisesituasjoner.

Viktig å få frem at vi må øve for fortsatt å kunne levere denne tjenesten, og at nyrekrutering fordrer at vi faktisk kan kjøre lovlig.
________________________________________________________________________________
_______
Bjarne Bergum - Tlf 9012 3748 - Samurai 1,9td - Dieseldyret's hjemmeside
Medlem 135 i Suzuki 4x4 Club Norway

#4 Tommy

Tommy

  Pirate....

 • Medlem
 • PipPipPipPipPipPip
 • 6300 Innlegg:

Posted 02 August 2007 - 09:05

QUOTE(sven @ 30 Jul 2007, 22:47) <{POST_SNAPBACK}>
Men denne ordlyden de har valgt løser ikke noe for alle de som ønsker å drive med dette som rekreasjon, heller ikke for områder som ikke har noen lokal motorsportklubb og for klubber som ikke oppfyller kravene til å tilknyttes motorsportforbundet.

Det jeg vil fram til, burde ikke slike regulerte områder også kunne brukes til ren frikjøring for å fange opp endel av de som allerede kjører på mer eller mindre ulovlige områder nå.

Jeg vet at mange vil kjøre andre steder om det fortsatt blir helt lukket for frikjøring, og problemet blir det samme som idag.

Jeg tror og at offroad som motorsport vil nyte godt av dette, både i form av mer rekruttering og i form av lettere tilgang for trening da dette ikke lenger trenger å organiseres igjennom bilsportsforbundet som TT eller nærmest et trenings trial slik det satt på spissen er i dag.
Dette er tankene jeg har gjort meg rundt dette, kan hende jeg har misforstått noe, men det er likevel noe jeg synes vi må diskutere for så å evt gi en tilbakemelding til DN om hvordan vi som et samlet miljø vil ha det...

Jeg har og tenkt litt på størrelsen på slike anlegg og opp til 500 mål er jo i prinsippet stort nok, men vi burde kanskje gi tilbakemeldinger ti DN om at vi kunne tenke oss to-tre nasjonale anlegg som er større (henv. Rena)
Hva synes dere?Heisann
Er et par ting jeg stusser med ang betenklighetene dine Sven...

først av alt vi jeg si at dette faktisk var svært gledelig lesning, men ting gjør seg ikke selv, det er samtidig en like stor jobb som før med kommunene desverre...

Motorsport er motorsport, men skjønner ikke hva du mener med at vi ikke lenger trenger å organiseres gjennom NBF eller som TT???

Når det gjelder rekreasjonskjøring så kan dette enkelt reguleres i hennhold til overnevnte text som TT, klubb kan man enkelt selv opprette om det ikke finnes...
Eller er det noe annet du sikter til her sven??
Tommy Olsen

#5 Bernt S

Bernt S

  Direktør

 • Medlem
 • PipPipPipPipPip
 • 1619 Innlegg:

Posted 02 August 2007 - 13:53

Noen av Sven sine betenkeligheter er vel at "alt" på en måte blir styrt av NBF (arrester meg hvis jeg tar feil)
Og kostnadsnivået? Eks 650,-til KNA for min del så Årslissens NBFog så deltageravgift osv....
Og jeg tror også vi skremmer vekk en del med "skumle" :-) lissenser mye organisering...
Og sist men ikke minst, jeg kan ikke kjøre selv når jeg står som arrangør....

Tommy ? hva krever egentlig NBF av en klubb for at de skal være "godkjent" til å arrangere..
Kan jeg feks starte Berntens Offroadlag???men med 4 medlemmer??

hehe men jeg tror vi er nødt til å være organisert på en eller annen måte...TT reglemanget er vel et av de som er mest "runde" av reglemang jeg har set, rundere enn reglene for å ta svømmeknappen nesten biggrin.gif
Så et av spm blir vel mest hva som kreves av oss som klubb...les spm over...

Og må det være via en fordyrende organisasjon les NAF.eks??

KNA Offroaders Hordaland
 


#6 Tommy

Tommy

  Pirate....

 • Medlem
 • PipPipPipPipPipPip
 • 6300 Innlegg:

Posted 02 August 2007 - 14:07

Svar på det er ja, en klubb må være tillsluttet enten NMK, NAF, KNA, AMCAR eller MA
klart det koster litt... men for mange så oppleves det rimelig, jeg sparte 1300 på mine forsikringer ved å bli medlem i NAF...

Men dette med organisering er egentlig et opphauset spøkelse... det blir gjentatt så mange usannheter om dette at mange er reddere enn de burde ha vært...
Tommy Olsen

#7 Frode

Frode

  Jeep-bygger

 • Supermedlem
 • PipPipPipPipPipPip
 • 3881 Innlegg:

Posted 03 August 2007 - 09:20

Har snakket litt med NMK om å melde inn NTC der. De forventer minst 15-20 betalende medlemmer og serviceavgift til de er 210,-
Vi er litt usikre på hvordan vi skal gjøre det, men et alternativ er å bruke inntekter fra treff til å betale for et antall som gjør at NTC får være tilsluttet NMK.

Vi driver å lager regelverk for NTC og legger det så frem for Tommy/NBF og ser om vi kan bli enige om å bruke noe ala det vi er kommet til.
IPB Image

www.terrengbil.com

#8 sven

sven

  4x4-Høvding

 • Supermedlem
 • PipPipPipPipPipPip
 • 4833 Innlegg:

Posted 03 August 2007 - 14:15

som svar på et par av de tingene du stusser ved Tommy, så har Bernt allerede svart på det første, det er svært mange som ønsker å dra opp til et område, betale de få kronene grunneier/klubb osv krever, kjøre i skoger, ferdig med det.... De er ikke interressert i å betale lisenser for kjøretøy osv.. Disse vil du aldri se på et TT, eller trophy.. de vil heller finne andre steder å kjøre.


Det jeg mente med ikke trenger å være tilknyttet NBF er ved ren trening, der fikk jeg for et par år siden klar melding av en som tidligere hadde løpslederkurset at trial trening satt litt på spissen skulle arrangeres som et løp, men dette har jeg ikke sjekket opp selv, så her er jeg egentelig litt på tynn is....

Angående arbeidet med kommunene har du egentelig litt rett Tommy, men jeg tror de vil ha lettere å kunne godta et kjøreområde i utmark på f.eks 300 daa om de har klar lovhjemmel til det, ikke litt diffust slik det er med den gamle loven. Noe som og er en av grunnene til at Rena forsvant.

Edited by sven, 03 August 2007 - 14:17.#9 Bernt S

Bernt S

  Direktør

 • Medlem
 • PipPipPipPipPip
 • 1619 Innlegg:

Posted 03 August 2007 - 14:48

Blir litt mas på deg her Tommy men det ordner seg nokk.

Sak:
For å få engangslissens som fører på TT med Registrert bil så trenger du ikke være medlem i noen klubb?
Denne koster kr 50,- og kaller man det TTT Teregn Touring Trening så holder det med en mail til Bilsportsforbundet(NBF) noen uker i forveien?
Det man må ha som KLUBB for å arragere TT er da er Skriftlig godkjenning av Grunneier og Politi.
Og arrangørlissens Skriftlig fra NBF det koster (10kr pr bil og 225 for funksjonærer.) 1000,- kroner for årslissens.. Dette er forsikringen for Klubben og funksjonærer...

Kan du bekrefte dette Tommy?

Hvis det jeg har skrevet er rett så er det minimalt med forberedelser før en tur i skauen kan foretas...
100kr til grunneier og 50 i lissens og 50 til klubben totalt 200,-

KNA Offroaders Hordaland
 


#10 sven

sven

  4x4-Høvding

 • Supermedlem
 • PipPipPipPipPipPip
 • 4833 Innlegg:

Posted 25 August 2007 - 21:21

Kunne du Tommy legge igjen litt info her om hva som skal til for en klubb for å organisere seg, og arrangere en frikjøring (arrangert som TT), kostnader for klubb og den enkelte person.

og litt om hvilke kriterier klubben må oppfylle for å være organisert opp imot bilsportforbundet.


Tror jeg og har misforstått endel av dette rundt organiseringen, og synes det er dårlig opplyst om dette generelt...

Hadde kanskje vært en tanke å laget noe lett tilgjengelig informasjon om dette.En annen ting jeg synes vi bør få med er dette med større anlegg, slik som Rena.... om det skal være muligheter for noen yderst få nasjonale anlegg...