Gå til innholdFoto

Reglement Terreng Touring

reglement terreng touring tt

This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
No replies to this topic

#1 Kirneh

Kirneh

    Skogens Konge

  • Medlem
  • PipPipPipPipPip
  • 1024 Innlegg:

Posted 02 March 2013 - 11:40

Det du trenger for å kjøre er i korthet:
  • Kjøretøyet skal tilfredsstille krav til Teknisk reglement for TT. Uregistrerte kjøretøy skal ha gyldig vognlisens for Biltrial utstedt av eget lands bilsportsforbund, engangslisens kan løses hos arrangør.
  • Fører skal ha gyldig førerlisens utstedt av nasjonalt bilsportforbund tilsluttet FIA, engangslisens kan løses på stedet.
  • Fører skal ha gyldig førerkort for aktuelt kjøretøy, eller delta med ledsager i henhold til Vegtrafikklovens krav for øvelseskjøring.
  • Passasjerer må være 3 år eller eldre og ha gyldig førerlisens.
  • Under konkurranse tillates det kun å ha en passasjer i bilen, fører og passasjer skal benytte hjelm.

§ 910 Reglement Terreng Touring
 
1. Formål
Terreng Touring er en ferdighets konkurranse i terreng kjøring med firehjuls drevet kjøretøy.
Bedømming av konkurransen kommer frem i tilleggsreglene. Bedømming på tid er ikke tillatt.
Formålet med konkurransen er å teste deltagerne ferdighet i å kontrollere sitt kjøretøy i vanskelig terreng.


2. Gjennomføring
All kjøring med uregistrerte biler skal foregå på avgrensede områder som er sperret for øvrig ferdsel. Arrangement med kun registrerte biler kan inneholde transport på offentlig vei.
Det skal legges vekt på at kjøringen foregår på en trygg måte og faren for velt eller skader på bil skal være minimal. Det tillates ikke å benytte seksjoner for Biltrial.
I tillegg til arrangørlisens eller treningslisens utstedt av NBF, skal skriftlig tillatelse fra grunneier og politimyndighet foreligge for ethvert arrangement.
Arrangementet overvåkes av NBF-autorisert løpsleder eller juryleder.
 
3. Klasse inndeling
Dette defineres i tilleggsreglene.


4. Deltager
Senior klasse: fra fylte 18 år. Førekortkrav. Fører skal ha gyldig lisens for Biltrial.

Junior:
Som fører kan man delta i juniorklassen året man fyller 16år, til og med det året man fyller 18 år med gyldig lisens Biltrial junior (BTJ). Junior deltager må ved all kjøring ha en ledsager som har fylt 20 år, ha gyldig førerrett for bil og ha hatt slik førerrett uavbrutt de siste 2 år. Ledsager skal ha gyldig lisens for Biltrial. Ledsager står ansvarlig på samme måte som ved øvelseskjøring. Dersom fører/ledsager ikke er eier av kjøretøyet, må det ved påmelding fremlegges skriftlig tillatelse fra eier for benyttelse av kjøretøyet.
Se dog NSR §§ 50, 55 og 78e vedrørende tapt førerrett og sperrefrist

Passasjer: fra fylte 3 år med gyldig lisens for Terreng Touring. Passasjer skal være sikret etter vegtrafikklovens bestemmelser.

5. Kjøretøy
Kjøretøyet skal være firehjulsdrevet og tilfredsstille krav i Teknisk reglement for TT. Uregistrerte kjøretøy skal ha gyldig vognlisens for Biltrial utstedt av eget lands bilsportsforbund, engangslisens kan løses hos arrangør.

6. Registrering / Teknisk Kontroll
Før kjøring på området skal alle deltagere registreres med navn, førerkort- eller lisensnummer samt kjøretøyets registrerings- eller lisensnummer.
Alle deltagende kjøretøy skal også fremstilles for teknisk kontroll før kjøring på området.
 
6.1.Førermøte
Før start holdes et obligatorisk førermøte hvor fører skal være tilstede. Førere og ledsagere som ikke deltar i førermøte, kan av juryen utelukkes fra start. Etter opprop, gis deltagerne nødvendig informasjon som ikke fremgår av innbydelsen.


7. Avvikling
Avvikling kommer frem av tilleggsreglene
Forslag til gjennomføring:

Terreng Touring kan gjennomføres i form av enkle ferdighetsprøver som; presisjonskjøring gjennom trange porter tilpasset bilens bredde, kjøring med et hjulsett på en stokk eller lignende, rygging gjennom en enkel hinderbane, saktekjøring opp en glatt, ulendt bakke.
 
7.1 Under konkurranse
Tillates det kun å ha en passasjer i bilen, fører og passasjer skal benytte hjelm.
Arrangørlisens for Ferdighetsløp må være tegnet når Terreng Touring kjøres som konkurranse, i andre tilfeller skal treningsforsikring være tegnet.
Seksjonene som benyttes til konkurranse skal være av en slik art at det foreligger minimal veltefare eller skade på bil. Det tillates ikke å benytte seksjoner for Biltrial.

7.2 Bedømming
Bedømming kommer frem av tilleggsreglene.
Forslag til bedømming:

Seksjonen påbegynnes når fører er klar og faktadommer gir tegn, tiden starter når bilen bryter startlinjen. Deltakeren er under bedømming inntil hele bilen er ute av seksjonen.
 
Prikkbelastning kan legges til grunn for bedømmingen etter følgende regler:

Rygging: 3 prikker
Rygg idømmes og defineres slik: rygge er når bilen kjører/ruller bakover, sklir bakover (10cm eller mer) eller hjulene har drift bakover. Om en bil rygger, stopper og gjenopptar ryggingen, regnes dette som 1 rygg.
Ekstra rygg regnes når bilen har hatt en bevegelse fremover i mellomtiden.

Berøring av port: 5 prikker
Dømmes dersom fører, påsitter eller en del av kjøretøyet berører portens pinner. (Gjelder ikke ved indirekte berøring forårsaket av sand, stein, stokk eller lignende).

Berøring av merkebånd: 5 prikker
Berøring av merkebånd/siktelinjer/pinne/ eller tre for merkebånd straffes med 5 prikker.(Gjelder ikke ved indirekte berøring forårsaket av sand, stein, stokk eller lignende).

Nedkjøring av port, pinne eller tre med merkebånd: 25 prikker
Nedkjørt port defineres som følgende:
- Når en port / pinne berører bakken med minimum 2 punkter
- Når en port / pinne er kjørt over med 1 hjul eller flere, eller 1 hjul er på utsiden
av porten
- Når en port / pinne er synlig brukket
Minimum 1 hjul må være på innsiden av porten for å få godkjent passering.

Ikke passert port: 50 prikker
For alle porter som ikke passeres på godkjent måte idømmes 50 prikker (også for start og mål). Det skal ikke idømmes prikker for berøring eller knekking i porter som ikke blir godkjent.

Brutt seksjon
Dersom en seksjon ikke er korrekt gjennomført, regnes denne som brutt. Definisjon på ikke korrekt gjennomført er:
a) Dersom en fører påbegynner seksjon før starttegn er gitt
B) Påbegynner kjøring uten at hjelm og sikkerhetsbelter er korrekt fastspent
c) En fører gir tegn til at han gir opp
d) Seksjonen kan ikke fullføres uten hjelp fra andre
e) Hele bilen har ikke passert målskiltet/målporten
f) Hele bilen er på utsiden av merkebåndet
g) Startportens linje brytes etter at bilen har forlatt denne
h) Fører eller co-driver løsner på personlig sikkerhetsutstyr
i) Brutt merkebånd. (Gjelder ikke indirekte berøring)
j) Fører eller co-driver berører merkebåndet med hender eller utstyr
k) Overskredet angitt maksimal tid
i) Dersom en del av bilen berører en allerede passert port. Bryter linjen mellom
eller berører pinnene i en allerede passert port.
m) Dersom man kjører portene i feil rekkefølge

Ikke til start: 500 prikker
Deltager som ikke starter i en seksjon idømmes 500 prikker for den gjeldende seksjon.

8. Resultat
Den samlede prikkbelastning eller etter tilleggsregler danner grunnlaget for resultatlisten.

 Rød skrift er endringer i reglementet fra 2013 til 2014.
Blå skrift er endringer etter at reglementer ble lagt ut på nett.

 
Kilde: http://bilsport.no/reglement-offroad/

Edited by Kirneh, 20 January 2014 - 19:53.