Gå til innholdFoto

FAQ Forgasser 413. (ikke 410)


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
11 replies to this topic

#1 Nöcke Gunnar

Nöcke Gunnar

  Forskrudd i skuffelse over myndighetene.

 • Supermedlem
 • PipPipPipPipPipPip
 • 3691 Innlegg:

Posted 02 March 2008 - 16:42

Denne tråden om forgassere inneholder følgende:

1. Justering av Aisin forgassere. Laget av jsw.
2. Vekstedhåndboka for vedlikehold og justering av 413 forgasseren. Lagt inn av olabil.
3. Alternative forgassere. Forgassere fra andre biler som vi vet passer på innsuget til 413.
4. Endringer på originalforgasseren.
5. Weberforgasser. Tilpassning. Fordeler og ulemper.
6. MC Forgassere.
7. Flotører. Punktering og justering.
8. Dyser. Hva kjennetegner for små og store dyser. Hvordan bytte dyser.
9. Ising. Symptomer og tiltak i forhold til ising i forgassren.
10. De vanligste feilsøkingsmetodene.
11. Tomgangsproblematikk og justering.

Edited by Nöcke Gunnar, 06 March 2008 - 02:45.


#2 Nöcke Gunnar

Nöcke Gunnar

  Forskrudd i skuffelse over myndighetene.

 • Supermedlem
 • PipPipPipPipPipPip
 • 3691 Innlegg:

Posted 02 March 2008 - 16:52


1. Justering av Aisin forgassere laget av jsw.For en tid siden mente jeg friskt her i spaltene at det var litt ”lettvint” å bare hive ut den originale AISIN-forgasseren når turtallet gikk berserk, den stoppet, choken hang seg opp eller hva det måtte være. Eller fjerne alt av vacuumslanger, plugge alle åpninger og la det stå til. Jeg har bekjente med AISIN påmontert, kilometerstand over 300.000!!!, og den går skikkelig bra. Så jeg ”forbannet” meg på å finne ut av dette for min egen del, lære meg det grøvste av det som skulle til for justering av dette monsteret. For når resten av bilen er såpass bra, ja, da kan vel ikke forgasseren være helt håpløs??
Så her er resultatet så langt av noen kvelder med lesing av manualer så øyet ble stort og vått, testing, fotografering, justering, prøving og feiling.. biggrin.gif
Innspill, tillegg, fradrag og korrigeringer taes imot med takk, evt direkte på jsw@online.no

Før justeringer:
1. Sjekk tenning, denne skal være 10 grader BTDC ved ca 850 o/min.
2. Sjekk slakk på gasswire, denne skal være 10-15 mm ved kald motor (bilde 3-cool.gif. Denne slakken skal endre seg til ca 3-5 mm ved varm motor.
3. Om du har ustabil / hakkete / dårlig tomgang, sjekk først at
A: PCV-ventilen (Positive Crankcase Ventilation) (bilde 5 - A) virker. Dette gjøres enklest ved å knipe igjen slangen ut fra ventilen med en nebbtang. Dersom turtallet endrer seg, må ventilen skiftes, den lekker falsk luft inn på manifolden. En annen måte å sjekke på er å nappe av T-stykket på slangen ut fra ventilen og blåse / suge (forsiktig!!) på slangen. Når du blåser skal det være mye motstand, bare litt skal slippe igjennom. Når du suger skal det være fri passasje. Dvs den fjærbelastede ventilen inne i huset skal bevege seg tilsvarende opp og ned.
(Jeg vet at noen bare plomberer denne ventilen om den er defekt. Effekten av dette er at evt oljedamp fra toppen på tomgang går tilbake til motorens forbrenning via filteret istedenfor rett til forbrenning, etter forgasseren).
B: tomgangsdysa har inntakt o-ring på enden slik tåffår skrev om her på forumet: http://www.offroad.n...chTerms=tomgang
4. Sjekk at de to idle-up systemenes (doble) vacuum-aktuator (bilde 1 ”A” og ”B”) virker ved å gjøre som følger: Ta av de to vakuumslangene G og H, skyv armen D helt inn, tett uttakene fra ”A” og ”B” med fingrene og slipp armen D. Denne skal da bli stående inne. Ta fingeren vekk fra uttaket for ”B” og armen skal gå litt ut. Ta så fingeren vekk fra uttaket for ”A” og armen skal gå ut resten til opprinnelig, ubelastet stilling.
5. Sjekk at choke-spjeldet er helt lukket ved kald, stillestående motor.

Generelt:
A. Idle-up funksjonen styres av
1. vakuumregulator del ”A” (bilde 1 og 4) ved varm motor (temperatur høyere enn 79 grader), turtallet økes med ca 100 – 150 o/min.
2. vakuumregulator del ”B” (bilde 1 og 4) ved ”lunken” motor (temperatur lavere enn 52 grader), turtallet økes til ca 1.500.
B. Kald motor i denne anvisning er når kjølevannets temperatur er lavere enn ca 25 grader. Dette fordi det er ved denne temperaturen det vokselement baserte automatchoke-systemet via arm (bilde 3 – C) styrt av kjølevannstemperaturen begynner å redusere choke-pådraget.
C. Varm motor i denne anvisning er når kjølevannets temperatur er høyere enn 79 grader da det vokselement baserte automatchoke-systemet styrt av kjølevannstemperaturen er helt åpent.

Justering:

Tinn 1, UTEN idle-up funksjonen innkoblet:
1. Den tre-veis solenoideventilen frakobles ved å løsne på låsefjær og dra ut grønt støpsel (bilde 4 - E). Du er da helt sikker på at den elektrisk styrte idle-up funksjonen ikke slår inn. Normalt starter denne idle-up funksjonen når hovedlys, defroster bakrute eller vifta til varmeapparatet kobles inn. For biler med fast kjørelys er imidlertid idle-up funksjonen normalt koblet bort fra hovedlysene slik at idle-up funksjonen ikke alltid blir stående på.
2. Start bilen med kald motor og la den gå (kort) til turtallet har stabilisert seg.
3. Juster skruen for tomgangshastighet ved kald motor (bilde 2 - A) slik at turtallet er ca 1.800 o/min (det syntes jeg er et greit turtall, boka sier at området 1.500 – 2.500 o/min er korrekt). Dette bør skje forholdsvis raskt da vokselementet (bilde 3 - C), som er det som stenger choken ved kald motor, begynner å åpne dette igjen via tannhjulsystemet (bilde 3 - A) ved ca 25 grader.
4. La motoren gå til den blir varm (arbeidstemperatur er 79 grader eller mer)
5. Juster tomgangshastigheten til 850 o/min med justeringsskruen for varm motor (bilde 5 - D) og du skal være ferdig med justeringen med idle-up funksjonen frakoblet.
6. Dersom alt beskrevet over er i orden og motoren fortsatt går ujevnt, kan det være blandingsforholdet for tomgangen som er feil. NB: Justering av dette påvirker CO-verdiene og skal derfor i utgangspunktet gjøres på verksted.
* Justering skjer ved først å justere turtallet opp til ca 880 o/min med justeringsskruen for varm motor (bilde 5 - D). Deretter justeres dysenålen (bilde 5 - cool.gif ut eller inn. Juster til posisjonen med høyest mulig turtall (dette er den beste tomgangsposisjonen). NB: Denne dysenåla er plombert, dvs beskyttet av en ”hette” som vist på bildet. Denne må ødelegges for å komme til skruen om du ikke har spesialverktøyet for justeringen.
7. Gjenta justeringene som beskrevet under pkt 6 * til du har funnet beste posisjoner for begge reguleringene.
8. Avslutt med en siste justering av dysenåla (bilde 5 – cool.gif slik at turtallet reduseres til 850 omin.

Tinn 2, MED idle-up funksjonen innkoblet:
1. La motoren bli helt kald (temperatur 25 grader eller lavere).
2. Tre-veis solenoideventilen kobles til igjen med grønt støpsel.
3. Skru justeringsskruen for vaccum ”A” langt tilbake slik at denne ikke tar (bilde 1– F)
4. Start motoren og la den gå til turtallet stabiliseres og deretter synker lavere enn 1.400 o/min, dvs at voks-elementet er blitt så oppvarmet og utvidet av kjølevannet at dette, dvs den ordinære automatchoken, har redusert turtallet.
5. Slå deretter på varmeapparatet slik at idle-up funksjonen kobles inn
6. Skru så på justeringsskruen med låsemutter (bilde 1 – C) for idle-up ”B” slik at turtallet blir 1.500 o/min.
7. La motoren gå til den får arbeidstemperatur (79 grader eller mer).
8. Juster idle-up-”A” til 900-1000 o/min ved å skru inn igjen justeringsskruen for dette (bilde bilde 1 – F)
9. Kontroller ildle-up A ved å slå av og på varmeapparatet. Turtallet skal endre seg 100-150 o/min som nevnt under avsnitt Generelt, A.

Det er noen justeringer til, bl.a. av stillingen på choke-speldet, nivå i flotørkammer mm men jeg lar det ligge her. Det som er beskrevet ovenfor skulle løse de fleste problemer med ujevn tomgang / kaldstart og måten turtallet går ned og stabiliserer seg på ved varm motor, med og uten belastning fra elektriske forbrukere som vifte, lys og varmetråder.

Litt feilsøk til slutt:
- Dersom turtallet endrer seg mye, f.eks går opp i 1800 eller mer uten grunn ved varm motor slik noen har klaget på, prøv å koble fra den grønne kontakten på tre-veis solenoideventilen (bilde 4 – E), den har kanskje slått krøll på seg:
- Dersom vakuum-regulatoren ”A” og ”B” ikke beveger seg som de skal (går av i 2 trinn som beskrevet lenger oppe), sjekk BVSV-ventilen (bimetall vakuum switch ventil) (bilde 4 - C) som følger:
1: Ta av slangene både under idle-up aktuator ”B” og ved T-leddet (bilde 4 A og cool.gif.
2: Med vanntemperatur under 52 grader skal det ikke komme luft ut av filter D når du blåser inn ved A men komme ut av slange B.
3: Med varm motor (over 79 grader) skal det ikke komme luft ut av slange B når du blåser inn ved A men komme ut av filter D.
Skift ventilen om disse tingene ikke stemmer.

1_copy.jpg 2_copy.jpg

3_copy.jpg 4_copy.jpg

5_copy.jpg

Kommentarer:

På nyare forgassere, min (Yakuza) er trulig frå en '91, er dette litt endra til at det er berre en enkel vacuumregulator der A og B på bilde 1 er. Regner med denne då tek seg av heile registeret frå lunken til varm. Ellers er forgasseren lik som på bilda.

Edited by Nöcke Gunnar, 05 March 2008 - 19:27.


#3 Nöcke Gunnar

Nöcke Gunnar

  Forskrudd i skuffelse over myndighetene.

 • Supermedlem
 • PipPipPipPipPipPip
 • 3691 Innlegg:

Posted 02 March 2008 - 18:46


2. Vekstedhåndboka for vedlikehold og justering av 413 forgasseren. Lagt ut av olabil.


Her er verkstedhåndboka for Aisinforgasseren som sitter i 413. Både den med autochoke og utgaven med manuell choke.
Boka er den som benyttes på merkeverkstedene. Lagt ut av olabil.

Attached File  Verkstedsh_ndbok_forgasser_413..pdf   1.2MB   1028 downloads

Edited by ZukiJack, 04 March 2008 - 16:25.


#4 Nöcke Gunnar

Nöcke Gunnar

  Forskrudd i skuffelse over myndighetene.

 • Supermedlem
 • PipPipPipPipPipPip
 • 3691 Innlegg:

Posted 02 March 2008 - 19:04


3. Alternative forgassere. Forgassere fra andre biler som vi vet passer på innsuget til 413.Swift 1,3
Mazda 626 1.6 fra midten av 80-tallet (Terej T har hatt dårlig erfaring med 3 slike gassere. Sammenligner dem med originalen.)
Mitsubishi Galant 1,8 og 2.0
Toyota Starlet -82. Denne er det flere som har vært svært godt fornøyd med.
Renault 5 Turbogasser for de som trenger det
Tercel 1500 -78 til -82
Toyota Starlet 1200 - 1500 -78 til -82
Toyota Starlet 78-82 med manuell choke.
Toyota Corolla KE 20
Toyota Corolla 72-76
Corolla_forgasser1.JPG , Corolla_forgasser2.JPG
Bilder fra SJ-Samurai av Corolla forgasser montert i 413

Lancer 1,6 -86
Mitsubishi Colt fra midten av 80-tallet
Mitsubishi 2.0 L (her passer dysene fra originalforgasseren)
LiteAce 1200 tidlig 80 tall
Spacewagoon 1300
Weber 32/36 med kit til 413. DGV, DGAV, DGEV, DFEV.
Weber 34 ICH. Må lage adapterplate. Meget enkel gasser som tåler meget bratte stigninger. Finnes på en del Audi og VW.

Dersom dere kjenner til andre forgassere eller kan komplettere denne lista skriv inn en melding om det eller send meg en pm.

Edited by Nöcke Gunnar, 05 March 2008 - 20:11.


#5 Nöcke Gunnar

Nöcke Gunnar

  Forskrudd i skuffelse over myndighetene.

 • Supermedlem
 • PipPipPipPipPipPip
 • 3691 Innlegg:

Posted 02 March 2008 - 19:20


4. Endringer på originalforgasseren.


Det går an å fjerne automatchoken på originalforgasseren og bygge den om til manuell choke.
Bildene og tekst er stjålet fra ShuDuck. Fjern den delen automatchoken består av. Dra av det meste av slanger og plugg hullene. Feste til wiren for å styre choken med er tatt fra en Mitsubishi 2.0 L forgasser. De er nærmest identiske, begge er Aisin.

Manuell_choke1.jpg , Manuell_choke_2.jpg

Edited by ZukiJack, 05 March 2008 - 23:22.


#6 Nöcke Gunnar

Nöcke Gunnar

  Forskrudd i skuffelse over myndighetene.

 • Supermedlem
 • PipPipPipPipPipPip
 • 3691 Innlegg:

Posted 02 March 2008 - 19:42


5. Weberforgasser. Tilpassning. Fordeler og ulemper.


Noen aktuelle linker når det gjelder Weber samt Weber-kloninger (replacement) forgassere.

Amerikansk firma som leverer en kopi av Weber. Nøyaktig kopi slik at reservedeler går om hverandre.
http://www.roadlessg.../PROD/E/47-1601

Weber. Produsentens eget "utsalg"
http://www.webercarb...u...&Search.y=0

Norsk forgasserspesialist som flere har skrytt av når det gjelder service.
http://www.forgasser...e.no/index.html


Bokstavforklaringer:

32/36 DGV Toløps, progressiv forgasser med manuell choke.

32/36 DGAV Toløps, progressiv forgasser med vannstyrt choke. Pådrag roterer mot klokka.

32/36 DGEV Toløps, progressiv forgasser med elektrisk styrt choke. Pådrag roterer mot klokka.

32/36 DFEV Toløps, progressiv forgasser med elektrisk choke. Pådrag roterer med klokka. Denne er speilvendt av DGEV.

At den er progressiv betyr at ved moderat gasspådrag åpner kun det ene løpet, men ved kraftig pådrag åpner begge. Totrinns med andre ord.

Fordeler.

-Økt effekt. Det snakkes om rundt 5% reell effektøkning. Kombinert med 2" eksos og trimkam målt til 71 HK.
-God respons på forgasseren ved pådrag.
-Rimelig i drift ved pen kjøring.Ulemper.

-Trangt under panseret så en bør legge under karosset litt på de fremre punktene.
-Kveles lett i bratte bakker ved at flottørkammeret tømmes.
-Kveles ved lange akselereringeer. Dette kan kompenseres ved å montere forgasseren rotert 180 grader.
-Tørst ved pådrag.

Edited by ZukiJack, 05 March 2008 - 23:22.


#7 Nöcke Gunnar

Nöcke Gunnar

  Forskrudd i skuffelse over myndighetene.

 • Supermedlem
 • PipPipPipPipPipPip
 • 3691 Innlegg:

Posted 02 March 2008 - 19:56


6. MC Forgassere.Det er flere som har satt på fire MC forgassere på G13A motoren. Det gir en effektøkning samt at de oppgir å ikke ha hatt noen problemer med ising. Disse forgasserne har manuell choke.

For å tilpasse disse forgasserne må en bytte hele innsugsmanifoilen med en som er laget tilpasset til fire like forgassere.

En ting en skal være oppmerksom på er at dersom forgasserne hentes fra kjøretøy med annen luftgjennomstrømming blir det problemer. Slagvolum og porting. Tar du fra en motor som har lite luftforbruk får du en forgasser som sulteforer motoren din. Bensinen bidrar også til å kjøle ned stemplene slik at sulteforing med for tynn blanding kan brenne stemplene. Tar du en forgasser som er beregnet på mye større gjennomstrømmnig av luft vil den kunne drukne din motor. Dette kan tildels korrigeres ved å bytte dysene. Men en mopedforgasser vil aldri kunne virke på en bilmotor, den har alt for lite luftinnsug og dysa har ikke kapasitet til å levere nok bensin.

Som utgangspunkt kan du ta at de fleste japsemotorene hvor effekt/slagvolum ikke er spesielt høyt så kan en bytte rundt forgassere fra motorer mellom 1200 ccm og 1800 ccm på vår 413 motor. Klar over at denne måten å bruke slagvolum på ikke er riktig men i praksis så blir det faktisk ofte riktig siden disse motorene har ofte tilnærmet lik gjennomstrømning. Det vrenger seg sikkert hos de som driver med fintuning når de leser dette, men i offroad handler det mer omm å få skiten til å starte og gå fremover. biggrin.gif

En leverandør som har solgt et monteringskit er (men han er vistnok vanskelig å få tak i for tiden)

http://www.samuraigu...ldBoreCarbs.htm

MC_forgasser_G13A.jpg MC_forgassere_G13A_nr_2.jpg

Edited by Nöcke Gunnar, 15 April 2008 - 08:56.


#8 Nöcke Gunnar

Nöcke Gunnar

  Forskrudd i skuffelse over myndighetene.

 • Supermedlem
 • PipPipPipPipPipPip
 • 3691 Innlegg:

Posted 02 March 2008 - 21:06


7. Flotører. Punktering og feilsøking.Symptomer på punktering av flottør.

Dersom flottørene punkterer fylles de med bensin. Dette medfører at de ikke lenger har noen oppdrift eller i det minste redusert oppdrift. Dermed er de ikke lenger i stand til å utfylle den funksjonen de er tiltenkt. Flottørene stenger for videre tilførsel av bensin til kammeret når det er fylt til et visst nivå. Dersom flottørene ikke flyter opp slik at nåleventilen stenger innløpet vil bensinpumpa forsette å pumpe bensin inn i kammeret slik at dette renner over. Denne overskuddsbensinen vil da bli presset inn i forgasseren slik at blandingen blir feil. Blandingen vil bli alt for rik/feit. Dette gjør at motoren går dårliger samt at bensinforbruket stiger merkbart. Feit blanding vil også føre til soting i motor og eksos. CO blir høy, ofteset over tillatt grense.


Snittbilde av flottørkammer.

Attached File  Float_system.pdf   30.13K   529 downloads

Edited by Nöcke Gunnar, 24 March 2008 - 08:43.


#9 Nöcke Gunnar

Nöcke Gunnar

  Forskrudd i skuffelse over myndighetene.

 • Supermedlem
 • PipPipPipPipPipPip
 • 3691 Innlegg:

Posted 02 March 2008 - 22:04


8. Dyser.


Når en henter en forgasser fra et annet kjøretøy kan en få problemer med at forgasseren er dyset for en motor som har en annen karakteristikk enn en 413. Størst sannsynlighet for å få en velfungerende forgasser er om en tar en fra en motor med omtrent samme slagvolum hvor det er tatt ut omtrent like mange HK. Da har motorene ofte noenlunde lik luftgjennomstrømming. Dersom forgasseren ikke passer helt kan en bytte dysene til enten større eller mindre dyser slik at forgasseren tilpasses 413. Dersom en setter på et KN høyeffekt luftfilter, bytter til en kvassere kam samt setter på et 2" eksosanlegg på en 413 vil det være behov for også å bytte dyse i forgasseren for å få ut den effektøkningen som de andre delene gir potensiale for. Dysene må stå i forhold til motorens karakteristikk.


Hva kjennetegner for små og store dyser.

For store dyser.
Med for store dyser slippes det gjennom mer bensin enn det motoren har behov for og blandingen blir for fet. Det fører til ujevn tomgang, problemer med tomgang og høyt bensinforbruk. Det blir også soting og høy CO. Høyeste lovlige CO er 3,5 %


For små dyser.
Med for små dyser får motoren for lite bensin og det blir en mager blanding. Kan gi tenningsbank og høyere temperatur på stemplene siden bensinen bidrar til å kjøle ned i forbrenningskammeret. Kan brenne hull i stemplene. Gir lavt bensinforbruk og lav CO. En CO under 2 % øker risikoen for å brenne hull i stemplene.


Hvordan bytte dyser.

Edited by Nöcke Gunnar, 15 April 2008 - 09:03.


#10 Nöcke Gunnar

Nöcke Gunnar

  Forskrudd i skuffelse over myndighetene.

 • Supermedlem
 • PipPipPipPipPipPip
 • 3691 Innlegg:

Posted 02 March 2008 - 22:42


9. Ising. Symptomer og tiltak i forhold til ising i forgassren.


Aisinforgasseren er følsom for kulde og har lett for å fryse på vinterstid dersom en ikke tar forhåndsregler mot dette.

Symptomer på frysing i forgasseren.

Når forgasseren fryser oppleves dette som at den "dør" ut, blir svakere og svakere. Etter en stund klarer motoren kun å gå på fullt gasspådrag men så fort en slipper gassen så stopper motoren. Når den har stått noen minutter vil varmen fra motoren smelte isen i forgasseren og bilen går som normalt igjen. Etter en kort tids kjøring, noen minutter til en halvtime avhengig av tempe og vannmengde, vil det samme skje igjen.


Tiltak.

1. På motoren er det et skjold over eksosmanifoilen med tilkobling til en metallslange som fører inn til luftinntaket.
En vekselarm kan stilles inn slik at luften hentes som forvarmet luft gjennom denne slangen, eller direkte utenfra.

På vinterstid bør en alltid benytte forvarmet luft. Hull i forvarmerslangen kan føre til at effekten blir dårlig slik at forgasseren fryser.

2. For å hindre/redusere mengden fuktighet i bensinen er det viktig å kjøre med mest mulig full tank i den kalde perioden. Særlig ved temperatursvingninger rundt nullpunktet. Fuktigheten oppstår ved at vanndamp kondenseres på innsiden av veggen i bensintanken ved temperatursvingninger.

3. Kondensfjerner er en mulighet som reduserer problemet drastisk.

Edited by ZukiJack, 05 March 2008 - 23:25.


#11 Nöcke Gunnar

Nöcke Gunnar

  Forskrudd i skuffelse over myndighetene.

 • Supermedlem
 • PipPipPipPipPipPip
 • 3691 Innlegg:

Posted 03 March 2008 - 10:33


10. De vanligste feilsøkingsmetodene.


1. Falsk luft
Det oppstår etter noen år med bruks-slitasje rundt spjeldakslingen. Dette medfører at forgasseren suger falsk luft.
Det kan også suges inn falsk luft mellom forgasseren og manifoilen.

Typisk for en motor som suger fals luft er ustabil tomgang. Ofte fusking og jaging om hverandre.

Feilsøkingsmetode her er å spraye litt startgass rundt forgasseren mens bilen går på tomgang.
Ruser den seg opp når du gjør dette så trekker den inn falsk luft rundt spjeldakslingen.

Edited by ZukiJack, 05 March 2008 - 23:29.


#12 Nöcke Gunnar

Nöcke Gunnar

  Forskrudd i skuffelse over myndighetene.

 • Supermedlem
 • PipPipPipPipPipPip
 • 3691 Innlegg:

Posted 05 March 2008 - 20:09


11. Tomgangsproblematikk og justering.


- Fekk ett tips hos Suzuki Drammen angående sviktane tomgang.
Det er ein O-ring på tomgangsdysa (uttpå tuppen) som har ein tendens te å smuldre bort - Då vil bilen ikke gå på tomgang. Settes det ny O-ring på vil du få tomgamgen tilbake.. Har prøvd med godt resultat sjøl.

Tomgangsdyse SJ413

- Erfarte i dag at turtallet hadde forsvonne.. ette masse fundering, fant eg ut at gassvaieren hadde blitt lengre?(virka jaffal sån) Fekk stramma den og turtalle kom tebake med fult mot... bilen går som ett skremt børseskudd, men fekk ett problem med at bilen gjekk på 2000omdr. på tomgang fårdi gassvaieren kje fekk gå langt nokk tilbake.. Detta blei løyst med å skru stoppeskruen te gasspedalen lengre inn... Volla bil, med turtall og OK tomgang..
PS; d er sikkert ein ide å bytta ut vaieren

Det sitter en skrue på gasseren som regulerer tomgangen ved at den stopper den armen som vaieren sitter fast på. Hvis du skrur på denne vil du finne ut at det er MYE enklere enn å justere pedaler og vaiere...

Edited by ZukiJack, 05 March 2008 - 23:31.